Bouzelmaz Abd Al Karim

编辑:浩博网互动百科 时间:2020-04-01 03:12:07
编辑 锁定
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
Bouzelmaz Abd Al Karim,摩洛哥籍足球运动员。
外文名
Bouzelmaz Abd Al Karim
国    籍
摩洛哥
运动项目
足球

Bouzelmaz Abd Al Karim场上位置

编辑
后卫

Bouzelmaz Abd Al Karim职业生涯

编辑
时间
  
球队
  
2014 - 现在阿加蒂亚
[1] 
参考资料